info@amlakebagheri.ir 09195937791

جستجوی پیشرفته آپارتمان

جستجوی اختصاصی آپارتمان با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند
765,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند
365,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند


68 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند
370,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند
370,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند
360,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند


80 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند
370,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز چهار شهر جدید پرند
180,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فاز چهار شهر جدید پرند


57 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه فاز دو شهر جدید پرند


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه

تبلیغات

خرید . فروش . رهن و اجاره در شهر پرند
مشاورین املاک باقری پرند, سوالات خود را آزادانه بپرسد
مشاور مورد اعتماد شما در امور خرید . فروش . رهن و اجاره
فروش واحد های 80 متری فاز 2
فروش شخصی ساز با پایین ترین قیمت